Toiminnan tarkoitus

Yhdistys on perustettu vuonna 1964 nimellä Patamäen pienkiinteistöyhdistys.
Nimi muutettiin Maikkulan pienkiinteistöyhdistykseksi vuonna 1989 ja Maikkula-Iinatti asukasyhdistykseksi vuonna 2003. Nykyinen nimi muutettiin vuonna 2013.

Maikkulan suuralueen asukasyhdistys ry koostuu Maikkula, Iinatti, Knuutilankangas, Knuutilanrannan, Heikkilänkangas, Madekoski, Pikkarala, Juurusoja, Hangaskangas asuntoalueista. Yhdistys on yhtenä toimijana Maikkulan suuralueen yhteistyöryhmässä.

Yhdistyksen tavoitteena on toimia yhdysiteenä alueen asukkaiden, viranomaisten ja päättäjien välillä. Toimimalla yhteistyössä alueellisesti asukkailla on mahdollisuus edistää asuinalueensa kehittämistä yleistaloudellisesti, sekä kehittää harrastus mahdollisuuksia alueilla.

Yhdistyksen keskeisin toiminta on Maikkulan asukastuvan ylläpito. Toimitiloista on yhdistys sopinut kaupungin kanssa. Yhdistys vastaa asukastupatoiminnasta Maikkulan monitoimitalolla. Asukastupatoiminta on tarkoitettu kaikille Maikkulan suuralueen asukkaille asumismuodosta riippumatta.

Jäsenmaksu vuodelle 2017 on 15 € / talous. Jäsenmaksut menevät yhdistyksen toiminnan kehittämiseksi ja tällä tavalla tuet yhdistyksemme toimintaa alueellamme.

Mainokset