Mitä Myty on?

Myty = Maikkulan suuralueen yhteistyöryhmä

Yhteistyöryhmä on kaupungin organisoimaa toimintaa.
Jokaisella Oulun suuralueella on yhteistyöryhmä.

Yhteistyöryhmään kuuluu viranomaisia, alueen viranhaltijoita (koulut, päiväkodit, terveys), yrityksiä, yhdistyksiä ja alueen yksityisiä asukkaita.

Yhteistyöryhmän kokoukset ovat kaikille avoimia.

Kokouksissa käsitellään alueen ajankohtaisia asioita ja tapahtumia.

Yhteistyöryhmä jakaa rahaa alueen toimintoihin (ei tavarahankintoihin).

Lisätietoja ja kokouskutsut/muistiot http://www.ouka.fi/yhteisotoiminta

Mainokset