Maikkulan kartano/kaava

Mielipiteen esittäminen kaavaa valmisteltaessa

 

Yhdyskuntalautakunta

 

Maikkulan kaupunginosan osaa koskeva asemakaavan muutosluonnos ja asemakaava (Maikkulanrinne, Maikkulan kartano) on nähtävillä 16.2. – 18.3.2016 Oulu10-palveluissa, Torikatu 10, sekä on luettavissa osoitteessa www.ouka.fi/oulu/kaupunkisuunnittelu/suunnitelmat-ja-hankkeet. Kaavatunnus 564-2204.

 

Asemakaavaa esitellään tiedotus- ja keskustelutilaisuudessa keskiviikkona 2.3.2016 klo 17.30, Ympäristötalon kahvio Leetassa, Solistinkatu 2.

 

Kirjallinen mielipide toimitetaan yhdyskuntalautakunnalle 18.3.2016 klo 15.30 mennessä osoitteella Kirjaamo, PL 27, 90015 OULUN KAUPUNKI, käyntiosoite Torikatu 10 tai sähköpostiosoitteeseen kirjaamo@ouka.fi. Lisätietoja asiakaspalvelu, puh. 050 316 6850.

Mainokset