Johtokunta

Johtokuntaan kuuluu puheenjohtajan lisäksi enintään 10 varsinaista ja 6 varajäsentä. Puheenjohtaja on vuosittain erovuorossa ja johtokunnan muut jäsenet kahden vuoden välein.

Johtokunnan jäsenet vuonna 2017:

Puheenjohtaja Pirkko Julkunen,  Maikkula

Jatta Rahikka, Maikkula
Erkki Paasimaa, Madekoski
Airi Rantanen, Maikkula
Maarit Someroja, Heikkilänkangas
Eero Keränen, Maikkula
Juhani Tervonen, Iinatti

Varajäsenet:

Mia Kontio, Maikkula
Jari-Pekka Teurajärvi, Maikkula

Mainokset